Välkommen!


Kaksmulorna har anlänt!!
Cupcake och Ben’s kull har kommit till världen


Herr och Fru Sandström och vårat fina Stamnamnsbevis!

Vi har även ett stort intresse för palettblad (Coleus), vilket katterna också verka ha

Minileo Vanellope och Glitterdash Zieselle hjälper mamma i blomrummet

Spotted Sugar Rush Bengal Uppfödning
Västerås, Sverige


Bengal uppfödning och palettblad